Bölüm Başkanları

Muhasebe ve Vergi Bölümü Doç.Dr. Mehmet DURGUT mehmet.durgut@giresun.edu.tr
Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğr.Gör. İsmail Serhan AYHAN serhan.ayhan@giresun.edu.tr
Seyahat Eğlence ve Turizm Hizmetleri Bölümü Öğr.Gör. Seval Coşkun ATEŞ seval.coskun@giresun.edu.tr
Pazarlama ve Reklamcılık Dr.Öğr.Üyesi
Hatice DOĞAN
hatice.dogan@giresun.edu.tr
Finans Banka ve Sigortacılık Öğr.Gör. Ünver AKIN unver.akin@giresun.edu.tr
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Dr. Öğr.Üyesi Yahya GÜNAY yahya.gunay@giresun.edu.tr