Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Günümüz işletmeleri, yeni teorilerin önerdiği uygulamalara yönelmiş ve bunun sonucunda sekreterlik üzerinde durulması gereken bir kavram haline gelmiştir. Bu nedenle sekreterlik, sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getirmenin yanısıra, bağlı bulunduğu yerde daha verimli çalışma ortamı kurmaya; belirli kuralları uygulamaktan öte, belirli hedeflere ulaşmaya yönelik bir meslek haline gelmiştir. Hizmet, üretim, pazarlama sektörlerinin hızla değiştiği ve geliştiği zamanımızda, yaygın ofis ağlarında görev yapabilecek vasıflı ara elemanlara, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel sektörde çalışabilecek olan mezunlar, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleki yabancı dile sahip büro yöneticileri ve yönetici asistanları olacaklardır.

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

  • Büro Yönetimi Öğretmenliği
  • Halkla İlişkiler
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Yönetim Bilişim Sistemleri