Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Genel Bilgiler

Bu programın amacı; işletmelerin iç ve dış çevresiyle ilişkilerini sağlayacak nitelikli, bilgili ve yaratıcı kişilikli insan kaynağı yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe mesleki personel, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.

Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları;
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
  • Tanıtım,
  • İletişim,
  • İletişim Sanatları,
  • İletişim Tasarımı vb..

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI 3+1 MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ