İşletme Yönetimi Genel Bilgiler

İşletme Programı'nın amacı; çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işletmelerin  ihtiyaç duydukları bilgi, beceri  ve eğitim donanımına sahip, 'nitelikli insan gücü'nü yetiştirmektir. Ayrıca, kaynakların nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, kısaca tüm yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış, nitelikli girişimciler ve meslek elemanlarını birçok sektöre kazandırmaktır.  Bu doğrultuda Meslek Yüksekokulu İşletme Programında öğrenciler, teorik bilgilerle donatılarak altyapı oluşturulmakta, sektörün önde gelen isimleri tarafından verilen dersler ile de öğrencilerin pratik hayatta, işletme dünyasına bir uzman gözüyle bakabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, 40 (20+20) günlük zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin çalışma ortamlarını tanıyıp, kendilerine uygun olanı seçmeleri açısından yönlendirici ve eğitici olmaktadır. Mezunlar yönetim, üretim ve pazarlama departmanlarında görev alabilirler. Destekleyici görev olarak da kurumun harcamalarını saptamada, muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkilerde görev yapabilirler.

 

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

 
  • Bankacılık
  • Bankacılık ve Finans
  • Bankacılık ve Finansman
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İşletme
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • İşletme Enformatiği
  • İşletme Öğretmenliği
  • İşletme-Ekonomi
  • Sigortacılık 
  • Sigorta ve Risk Yönetimi
  • Uluslararası Finans
  • Uluslararası İşletmecilik
  • Uluslararası Ticaret
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRETİM PLANLARI
İŞLETME YÖNETİMİ DERS İÇERİKLERİ
İŞLETME YÖNETİMİ 3+1 MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ