Kalite Güvencesi

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE FAALİYETLERİ
 
 
GÖREVİN ADI           : SOSYAL BİLİMLER MYO KALİTE KOMİSYONU
 
 
GÖREVİN KISA TANIMI:    
 
Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; kurum vizyonu, misyonu doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Yüksekokulumuzun temsil edilmesi, Meslek Yüksekokulumuz adına kalite ile ilgili tüm hususların planlanması, uygulanması, refakat edilmesi, koordine edilmesi ve sonuçlarının raporlanması.
 
 
KALİTE POLİTİKAMIZ:
 
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak; iç ve dış paydaşlarımızla uyumlu bir strateji oluşturularak Yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu temel alan, etik değerlere bağlı, araştırmacı, girişimci, iş dünyasının şu anki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yenilikçi bireylerin yetiştirilmesine tüm imkanlarımızı seferber etmek temel kalite politikamızdır.
 
 KALİTE HEDEFLERİMİZ:
 
Kalite politikasını etkin ve etkili bir yapıda uygulamasını sağlayarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu gerçekleştirmesine destek olmak. Tüm idari ve akademik süreçlerin şeffaflığını sağlayarak çözüm odaklı stratejiler geliştirmek.  Öğrencilerimizin iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yetiştirilmesini teşvik etmek. Eğitim-öğretim sürecinde tüm paydaşlarla mesleki ve sosyal iş birlikleri oluşturarak çalışmalar yürütmek. Çağdaş eğitim ortamı sağlanarak eğitimde niteliğin arttırılmasını sağlamak.