Turizm ve Seyahat Hizmetleri Genel Bilgiler

Seyahat işletmeciliği programının amacı, turistlere hizmet sunan tesislerin ve seyahat hizmetlerinin yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmek. Seyahat işletmeciliği programında hukuk, ekonomi, işletme, muhasebe, seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü ve insan ilişkileri konularında dersler okutulur.

Seyahat işletmeciliği programını bitirenler "Seyahat İşletmeciliği Meslek Elemanı" unvanı almaya hak kazanırlar. Seyahat işletmeciliği meslek elemanı turistlerin ulaşım, konaklama, gezi ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan seyahat işletmelerinde "Tur Operatörü veya Rehber" olarak çalışabilir ve turistlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Bu programdan mezun olanlar seyahat acentalarında, turizm bürolarında görev alabildikleri gibi kendileri alanları ile ilgili işyeri açabilirler.

Karadeniz Bölgesinin ekonomik geleceğinin turizm ve ulaşım sektörüne bağlı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Yörenin turizme kazandırılması, turizm altyapısının tamamlanması ile mümkün olacaktır. Yayla ve doğa turizminin canlanması altyapı olarak ulaşım sektörünün de bu bölgede sorunsuz bir şekilde yürümesine bağlıdır. Seyahat işletmeciliğinin artması, yayla ve doğa turizminin canlanması için ihtiyaç duyulan ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ DERS İÇERİKLERİ
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 3+1 MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ